Vấn đề chay tịnh trong Yoga

Vấn đề chay tịnh trong Yoga

Đây là vấn đề tranh luận không hề có hồi kết , nhưng sau đây là 1 số lý luận hậu thuẫn cho vấn đề ăn chay... Xem Chi Tiết