Yoga và Cuộc Sống : Bài 8

Yoga và Cuộc Sống : Bài 8 - Động tác 7 ( Con Thuyền ) - Động Tác 8 ( Ngồi Dậy Khó )


Yoga và cuộc sống ( Bài 4 : Hít Thở )

Yoga và cuộc sống ( Bài 4 : Hít Thở )

Bài 4 này chúng ta cùng bàn luận đến vấn đề thở ( Thở như thế nào và Thở ra sao )... Xem Chi Tiết


Yoga và cuộc sống ( Bài 1 và 2 và 3 : Khởi Động )

Yoga và cuộc sống ( Bài 1 và 2 và 3 : Khởi Động )

Yoga và cuộc sống - Được hướng dẫn bởi Chuyên viên viện Khoa Học Thể Dục Thể Thao - Nguyễn Thị Tuyết ( Cô Tuyết Yoga )... Xem Chi Tiết


Yoga và Cuộc Sống : Bài 8

Yoga và Cuộc Sống : Bài 8

Động tác 7 ( Con Thuyền ) - Động Tác 8 ( Ngồi Dậy Khó )... Xem Chi Tiết


Bài Tập 6 ( Vái Dài )

Bài Tập 6 ( Vái Dài )

Yoga và cuộc sống - Được hướng dẫn bởi Chuyên viên viện Khoa Học Thể Dục Thể Thao - Nguyễn Thị Tuyết ( Cô Tuyết Yoga )... Xem Chi Tiết


Bài Tập 5 ( Dáng Yoga và Rắn Hổ Mang )

Bài Tập 5 ( Dáng Yoga và Rắn Hổ Mang )

Asana - 3 Tư Thế Đầu Tiên... Xem Chi Tiết


Yoga và Cuộc Sống : Bài 7 ( Động Tác 4,5,6 )

Yoga và Cuộc Sống : Bài 7 ( Động Tác 4,5,6 )

Động Tác 4 ( Thức Dậy ) - Động Tác 5 ( Vận Động Tăng Nhiệt 1 ) - Động Tác 6 ( Vận Động Tăng Nhiệt 1 )... Xem Chi Tiết